Worden leegstaande winkelruimten Palaceplein gastenappartementen?

Op 14 maart jl. antwoordde het college van B&W van Den Haag een aantal vragen van Lex Kraft van Ermel (Groep de Mos/OPD). Eén van de vragen betrof de winkelleegstand op het Palaceplein in Scheveningen van bijna 100%. Van alle winkelruimte is volgens Kraft van Ermel slechts één winkel operationeel. Een hotel aldaar zou de lege ruimtes willen transformeren tot gastenappartementen. Kraft van Ermel vraagt of het college bereid is daar medewerking aan te verlenen.

In antwoord hierop zegt het college mee te werken aan transformatie van leegstaande (kantoor)panden in de toeristische kerngebieden, waaronder Scheveningen. Hierover is de gemeente reeds in overleg. Voorwaarde is onder meer dat het hotelinitiatief van toegevoegde waarde is op het bestaande hotelaanbod.

Laat wat van je horen

*