Nieuws voor Haagse horecaondernemers

KHN: ‘Voorkom wildgroei en overaanbod horeca’

De afgelopen tien jaar nam het aantal horecazaken in Nederland explosief toe. Het aantal groeide met 13% naar ruim 43000 zaken. KHN is blij met deze ontwikkeling en ziet ook voor de toekomst nog ruimte voor extra horeca. Maar in steeds meer binnensteden ontstaat overaanbod van horeca, vooral doordat in veel leegstaande winkelpanden horeca wordt aangeboden. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen roept KHN provincies daarom op om regie te pakken en wildgroei van horeca tegen te gaan.
(lees verder)

Zorgen strandondernemers Noordboulevard Scheveningen

Ondernemers aan de Noordboulevard van Scheveningen hebben via de gemeenteraad hun ongerustheid uitgesproken over de voortgang van de werkzaamheden aan de Noordboulevard van Scheveningen. Zij uiten hun twijfels over de door de wethouder gedane toezegging dat de noordelijke boulevard van Scheveningen op 15 mei wordt opgeleverd. “De boulevard is dan nog ‘werk in uitvoering’, omdat onder meer de parkeergarage, winkels en kiosken nog niet klaar zijn, de toplaag nog niet op de boulevard ligt en er nog volop wordt gebouwd. Ook de tunnelbuis naar de parkeergarage moet nog worden aangelegd, waarvoor de boulevard voor een deel opnieuw op de schop gaat,” aldus de ondernemers. Volgens hen moeten er veel voorbereidingen worden getroffen om te kunnen starten; logistiek, personele bezetting, wel of niet aannemen van feesten en partijen etc.

Volgens B&W is aan de paviljoenhouders schriftelijk en in diverse overleggen aangegeven dat de gehuurde percelen uiterlijk per 15 mei 2019 worden opgeleverd, dit om ervoor te zorgen dat ze niet nog een jaar gesloten moeten blijven. (Bron: gemeente Den Haag)

Den Haag verhoogt tarieven Toeristenbelasting 2019

Den Haag verhoogt tarieven Toeristenbelasting 2019

In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’ is afgesproken de toeristenbelasting te verhogen met € 1 per persoon per nacht. Voor het jaar 2019 zal het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daarom een tarief van € 4,40 per persoon per overnachting voorstellen. Voor mobiele overnachtingsvormen op campings en in havens wordt voor 2019 een tarief voorgesteld van € 3,05 per persoon per overnachting. De gemeenteraad neemt hierover een besluit in november a.s.

De extra verhoging van de tarieven leidt tot een meeropbrengst van € 2.350.000 conform de inhoud van het coalitieakkoord.

Bron: gemeente Den Haag

Heeft u horeca-vacatures?

Heeft u één of meerdere vacatures in uw horecabedrijf? Dan is onze website www.haagsehoreca.nl de aangewezen plek om dit kenbaar te maken! U hoeft geen account aan te maken en vult slechts één formulier online in, verzenden en binnen enkele dagen staat uw vacature op de website. Eenvoudiger kan niet!

Aanmelden horeca-vacature(s)

Horecavisie Den Haag 2016-2019

In de Horecavisie Den Haag is de visie voor het gemeentelijk horecabeleid in de komende jaren geformuleerd. Het Uitwerkingsplan 2016-2019 maakt de vertaling van deze visie naar concrete acties voor de komende drie jaar.