Zorgen strandondernemers Noordboulevard Scheveningen

Ondernemers aan de Noordboulevard van Scheveningen hebben via de gemeenteraad hun ongerustheid uitgesproken over de voortgang van de werkzaamheden aan de Noordboulevard van Scheveningen. Zij uiten hun twijfels over de door de wethouder gedane toezegging dat de noordelijke boulevard van Scheveningen op 15 mei wordt opgeleverd. “De boulevard is dan nog ‘werk in uitvoering’, omdat onder meer de parkeergarage, winkels en kiosken nog niet klaar zijn, de toplaag nog niet op de boulevard ligt en er nog volop wordt gebouwd. Ook de tunnelbuis naar de parkeergarage moet nog worden aangelegd, waarvoor de boulevard voor een deel opnieuw op de schop gaat,” aldus de ondernemers. Volgens hen moeten er veel voorbereidingen worden getroffen om te kunnen starten; logistiek, personele bezetting, wel of niet aannemen van feesten en partijen etc.

Volgens B&W is aan de paviljoenhouders schriftelijk en in diverse overleggen aangegeven dat de gehuurde percelen uiterlijk per 15 mei 2019 worden opgeleverd, dit om ervoor te zorgen dat ze niet nog een jaar gesloten moeten blijven. (Bron: gemeente Den Haag)

Speak Your Mind

*