Strandpaviljoen De Staat

Zuiderstrand 4 (Strandslag 10)
Telefoon 070-3388860