Strandpaviljoen Millers Beach

Einde Laan van Poot
2566 DP, Den Haag
Telefoon 070-4481020