Strandpaviljoen Pier 32

Einde De Savorin Lohmanlaan
2586 JK, Den Haag
Telefoon 070-3235523