Nieuws voor Haagse horecaondernemers

Oproep KHN aan gemeenten: stop verhoging toeristenbelasting, investeer in gastvrijheid!

Gemeenten leggen steeds vaker een hoge belasting op aan toeristen die komen overnachten. De opbrengst van gemeenten uit toeristenbelasting verdubbelde van 131 miljoen in 2009 naar 294 miljoen in 2019. Het gemiddelde tarief per overnachting steeg van 1,54 euro naar 2,70 euro. Deze verhogingen worden vaak gebruikt om simpelweg de kas van de gemeente te spekken. Koninklijke Horeca Nederland vreest dat hiermee de gastvrijheid en aantrekkelijkheid van dorpen en steden in het geding komen.
(lees verder)

KHN: ‘Voorkom wildgroei en overaanbod horeca’

De afgelopen tien jaar nam het aantal horecazaken in Nederland explosief toe. Het aantal groeide met 13% naar ruim 43000 zaken. KHN is blij met deze ontwikkeling en ziet ook voor de toekomst nog ruimte voor extra horeca. Maar in steeds meer binnensteden ontstaat overaanbod van horeca, vooral doordat in veel leegstaande winkelpanden horeca wordt aangeboden. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen roept KHN provincies daarom op om regie te pakken en wildgroei van horeca tegen te gaan.
(lees verder)

Zorgen strandondernemers Noordboulevard Scheveningen

Ondernemers aan de Noordboulevard van Scheveningen hebben via de gemeenteraad hun ongerustheid uitgesproken over de voortgang van de werkzaamheden aan de Noordboulevard van Scheveningen. Zij uiten hun twijfels over de door de wethouder gedane toezegging dat de noordelijke boulevard van Scheveningen op 15 mei wordt opgeleverd. “De boulevard is dan nog ‘werk in uitvoering’, omdat onder meer de parkeergarage, winkels en kiosken nog niet klaar zijn, de toplaag nog niet op de boulevard ligt en er nog volop wordt gebouwd. Ook de tunnelbuis naar de parkeergarage moet nog worden aangelegd, waarvoor de boulevard voor een deel opnieuw op de schop gaat,” aldus de ondernemers. Volgens hen moeten er veel voorbereidingen worden getroffen om te kunnen starten; logistiek, personele bezetting, wel of niet aannemen van feesten en partijen etc.

Volgens B&W is aan de paviljoenhouders schriftelijk en in diverse overleggen aangegeven dat de gehuurde percelen uiterlijk per 15 mei 2019 worden opgeleverd, dit om ervoor te zorgen dat ze niet nog een jaar gesloten moeten blijven. (Bron: gemeente Den Haag)

Den Haag verhoogt tarieven Toeristenbelasting 2019

Den Haag verhoogt tarieven Toeristenbelasting 2019

In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’ is afgesproken de toeristenbelasting te verhogen met € 1 per persoon per nacht. Voor het jaar 2019 zal het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daarom een tarief van € 4,40 per persoon per overnachting voorstellen. Voor mobiele overnachtingsvormen op campings en in havens wordt voor 2019 een tarief voorgesteld van € 3,05 per persoon per overnachting. De gemeenteraad neemt hierover een besluit in november a.s.

De extra verhoging van de tarieven leidt tot een meeropbrengst van € 2.350.000 conform de inhoud van het coalitieakkoord.

Bron: gemeente Den Haag